Gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi

Liên hệ

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
ĐT: 024 6694 1234           FAX: 024 6694 1345              Email: bbt@evngenco1.vn