Công ty nhiệt điện Nghi Sơn

Nền tảng Baccarat

Tên đơn vị:Nền tảng Baccarat CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 

Địa chỉ: Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0373-2613456         Số fax: 0373-2613333

Nền tảng Baccarat- Thành lập ngày 21/10/2013 và chuyển giao về EVNGENCO1 ngày 01/01/2018.

Nền tảng Baccarat- Quản lý, vận hành NMNĐ Nghi Sơn 1, với công suất 600 MW, sản lượng điện hàng năm là 3,6 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn và kinh tế cho khu vực Bắc Trung bộ, góp phần phát triển kinh tế cho vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An và Khu kinh tế Nghi Sơn.