Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Nền tảng Baccarat

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng

-  Quản lý vận hành các cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi, với tổng công suất 735MW.

Nền tảng Baccarat-  Hàng năm, cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 2,7 tỷ kWh.

-  Ngày 13/05/2019, Công ty đã tổ chức hòa lưới thành công Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi với tổng công suất thiết kế 47,5 MWp, sản lượng điện khoảng 70 triệu kWh/năm.