Công ty cổ phần EVN Quốc tế

TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Nền tảng Baccarat- Tiền thân là Công ty cổ phần EVN Campuchia, được thành lập tháng 10/2007.

Nền tảng Baccarat- Đầu tư dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 (400 MW) tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia - Đầu tư đường dây truyền tải 230 kV từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 đến trạm biến điện 230 kV Stung Treng tại Campuchia theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT).