Công ty Thủy điện Sông Tranh

Tên đơn vị: Nền tảng BaccaratCÔNG TY THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH

Địa chỉ:Nền tảng Baccarat Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Thành lập ngày 22/4/2011 - Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, công suất 190 MW.

- Ngày 09/11/2019, Nhà máy chính thức phát 5 tỷ kWh lên lưới điện Quốc gia, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển.