Công ty Thủy điện Đồng Nai

Nền tảng Baccarat

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 254 Trần Phú, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Nền tảng Baccarat-  Thành lập ngày 14/2/2011 và được chuyển từ EVN về trực thuộc EVNGENCO1 từ ngày 1/1/2013.

Nền tảng Baccarat-  Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 (180 MW),   Đồng Nai 4 (340 MW).

-  Sản lượng điện bình quân hàng năm của hai nhà máy đạt 1,7 tỷ kWh.