Công ty Thủy điện Bản Vẽ

Tên đơn vị: CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ 

Địa chỉ: Đường Lê Nin, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

Số điện thoại:Nền tảng Baccarat 0238 211 0331 - 0238 352 0473

-  Quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).

-  Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất khu vực bắc miền Trung, với công suất lắp máy 320 MW, sản lượng điện đạt khoảng 1.084,2 triệu kWh/năm, đảm bảo cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia và nước bạn Lào. 

Nền tảng Baccarat